Kineziologie One Brain - poradna Brno

Kineziologie Brno

 

Kineziologie Brno - metoda One Brain®  

                                Systém tři v jednom® (Three In One Concepts®)

                                                                Metoda s 30-ti letou tradicí, vyučuje se v 15-ti zemích světa.

 

Kineziologie One Brain® (Jednotný mozek)

- Uvolňuje emocionální stres.

- Pomáhá odhalit skryté motivace našeho chování.

- Pomáhá objevit naše schopnosti a nalézt nové možnosti chování.

- Používá testování svalů k přesnému zjištění období, kdy vznikl emocionální stres.

- Obnovuje proudění energie těle, která vede harmonizaci organismu.

- Tok energie v těle je obnoven uvolněním stresu a aktivací určitých bodů na těle nebo

   jednoduchým cvičením.

- Kombinuje moderní západní techniky s tradiční čínskou medicínou.

 
 
Kineziologií One Brain® je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.
 
Jestliže odstraníme negativní emoce z minulosti, můžeme v přítomnosti uskutečňovat nové volby a měnit pozitivně svou budoucnost.
 
Pokud pracujeme na odstraňování svých stresů a strachů, stáváme se tvořivějšími, šťastnějšími a zdravějšími. Osvobozujeme tak i své děti, protože je nezatěžujeme svými problémy a strachy. 
 

Kineziologické odblokování:

ZLEPŠUJE

 • schopnost učit se (číst, psát, počítat)                                 
 • koncentraci                                                                                  
 • komunikaci s ostatními lidmi
 • vztahy v rodině
 • sebejistotu
 • sportovní výkony
 • zdraví a imunitu
 

POMÁHÁ

 • zklidnit hyperaktivní děti
 • dětem s opožděným psychomotorickým vývojem
 • při poruchách chování
 • členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci
 • k osobnímu růstu

ODSTRAŇUJE

 • stres v současnosti
 • poruchy učení (dyslexie atd.)
 • strachy ze školy, stresy v zaměstnání
 • strach z mluvení před lidmi
 • pracovní přepětí
 • fóbie a závislosti
 • stresy způsobené nepříjemnými prožitky  v dětství, dospívání i dospělosti
 • strach z porodu a poporodní psychické potíže
 • stresy z nezvládání rodičovské role
 • žárlivost
 • vzdor, smutek
 • pomočování
 • sebedestruktivní programy

ZBAVUJE

 • člověka vnitřních zábran k sobě a jiným
 • pochybností o sobě
 • pocitů studu a viny
 • pocitů osamělosti a vyloučení z kolektivu

VEDE

 •  k pochopení vlastních přirozených dispozic
 •  k přijetí sama sebe
 •  k láskyplným vztahům
 •  k objevování skrytých motivací našeho konání
 •  ke zlepšení zdraví a vnitřní harmonii
                                                                             
Chcete zlepšit svůj život a pracovat na sobě?
Chcete pomoci svým dětem a blízkým?

Chcete se lépe vyznat v lidech a naučit se efektivně komunikovat?

Chcete objevit nekonečné možnosti kineziologie One Brain?

Chcete pracovat s metodou, která je jemná a účinná?

 

Přijďte na kurzy kineziologie One Brain®  v červnu 2022.

 
 
 

Pokud máte zájem pracovat na svých problémech okamžitě, zvu Vás do své poradny.

 

- Odblokování probíhá velmi jemně.

- Testováním svalů na rukou zjistíme, jaké bloky z dětství ovlivňují vaše chování v současnosti.

- Uvolníme negativní emoce a pomocí jednoduchých korekcí a cvičení sharmonizujeme energie v těle.

- Zlepšíme spolupráci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.

- Klient cítí po odblokování úlevu a vidí nové možnosti řešení svých problémů.

- Uvolněním stresu a napětí se v těle obnovují sebeléčebné procesy a nastartuje se regenerace tkání.

- Důležitý je aktivní přístup klienta a ochota problém vyřešit. 

- Během odblokování využívám energii Bachových esencí, esencí drahokamů, poznatky z rodinných konstelací, tradiční čínské medicíny atd.

 

 

Kineziologická poradna Brno  

          Ing. Lada Říhová

           Václavská 6, Brno

           tel. 724 837 512

           la.rihova@seznam.cz